یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

پس کجایی خداااااا؟

خدا من شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

من از عدل دنیا شاکیم

خداخسته شدم

دیگه بریـــــــــــــــــــــــــــــدم

مگه این تو نبودی که میگفتی هرجا مومنی صدام کنه من اونجام؟

پس کجایی؟

چقدر داد بزنم و بگم الله الصمد؟؟

خدا دلم آرامش بعد طوفان میخواد

کجاست اون الا بذکر الله تطمئن القلوبت؟

خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!

تو بزرگی      من کوچیک

تو قشنگی   من زشت

تو شاهی     من گدا

تو معشوق    من عاشق

تو بالا    من پایین

تو آسمون  من زمین

تو پاک    من نا پاک

تو معصوم   من عاصی

تو صیاد  من صید

تو جان     من مرگ

تو لیلای لیلی    من مجنون

تو شیرینه شیرین   من خسرو و فرهاد

تو فرشته    من شیطان

تو یوسف    من زلیخا

تو چاره    من بیچاره

تو راه     من بیراه

تو اصل   من فرع

تو روزه    من افطار

تو نماز    من نیاز

اما من دیگه خسته شدم

حرفامو میشنوی؟

یا انقدر غرق گناهم که صدام از مرز گوش خودم هم بالاتر نمیره؟

فقط یه چیز دیگه!!!

مه بالا نشین پایین نظر نکن....به مسکینان کلامی مختصر کن

 

...


نیستی چرا؟

هرشب

پیش از خواب دلم ابری و چشمانم بارانی است....

دیدنت در خواب

 پس از باران چه عالمی است....

ومن درباران نبودنت چتر سیاه بر سر میگیرم

 

...


!!!