یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

!!!!

وقتی که بااولین باران غیرتهای پشت ویترینمان خیس میشود

دیگر چگونه به شیشه ها اعتماد میکنیم؟؟؟

شاید آن روز که سیب نماد جا ذبه شد

دنیا حیا را قی کرد!!!

وهبوط آن روز جهانی شد!

و یا شاید

.

.

.

.

بازنقطه سرخط

...


بازی خدا و من!!!

زیر گنبد کبود

جز من و خدا کسی نبود

روزگار رو به راه بود

هیچ چیز نه سفید و نه سیاه بود

با وجود این،مثل اینکه چیزی اشتباه بود

زیر گنبد کبود

بازی خدا نیمه کاره مانده بود!

واژه ای نبودو هیچ کس شعری از خدا نخوانده بود

تاکه اومرا برای بازی خودش انتخاب کرد

توی گوش من یواش گفت:تودعای کوچک منی!

بعد هم مرامستجاب کرد

 پرده ها کنار رفت

خود به خود با شروع بازی خدا عشق افتتاح شد

سالهاست اسم بازی من و خدا زندگی است

هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست

بازی ای که ساده است و سخت

مثل بازی بهار با درخت

با خدا طرف شدن کار مشکلی است

زندگی

بازی خدا و یک عروسک گلی است

 

...


بدون عنوان....

رهگذر کلید آورده بود برای قلب قفل شده ام ...

کلید به چه درد می خورد برای قفلی که گم شده است...

*

*

*

قضاوت نکن!

فقط بخون

خوب و عمیق

این برای هیچ کس نیست

حتی برای خودم

همین!

...


!!!