یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

به یاد غربت شهدا...

این روزها حال درونیم آنقدر غریب هست که سکوتم رابیشتر می پسندم

اصلا چه اهمیتی دارد که چه میگویم؟

مهم سیاه کردن کاغذ است به یاد چشمهایش

وسپید زدن سیاهی شبهای نبودنش

آنروز که من زمینگیر آسمان چشمهایش میشدم کسی نبود که ازشیطان برحذرم دارد

حال امروز نمیدانم که من شیطانم و یاشیطنت چشمهای او مرا به بازی گرفته؟

بازهم مهم نیست

مهم این است که اورفت

باتمام مهربانیش برای مادر

اورفت تا ما، دربهت سکوت جای خالیش را فریاد زنیم.

پدرستاره بود

ستاره که رفت اونیز رفت دیگر نیست.

ستاره بهانه ای بود تا باورکنیم رفتن را

اما چگونه رفتن؟؟!!

این نیز بماند.

 

 

 

پ.ن1:این روزها همه مان خوب دم از شهید میزنیم اما من میخواهم بگویم:

به یاد غربت شهدا یک دقیقه سکوت

پ.ن2:خدایا به کجا میکشونیم؟؟؟این راه که بیراهه است.....

پ.ن3:وقتی چشمانم در نگاهت گره می خورد دلم میلرزد.بی ربط بود!فقط همین!!!!

 

 

 

...


!!!