یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

دوستان همراه سلام برشما:امروز ميخواهيم يه شعر دنباله دار بنويسيم حتما بخونيدش؛مولا ويلا نداشت(۱)

 

گفتم:چيزی بخوان              گفت:شرمنده ام يک سال است چيزی نگفته ام

گفتم:برای عاطفه ای که درمامرده ُرحم الله من يقرءالفاتحت مع الصلوات

گفتم:چيزی بخوان                گفت:رويم سياه،آخر می دانی .....       

گفتم:می دانم، خشکساليست!اما درکيف های سامسونت هم يک خروار مضمون ناب خفته است 

امسال شعرها چنگی به دل نزد

رباعَََی ها مثل هم بود

بعضی خودشان را کشف کردند

بعضی خودشان را باور کردند

بعضی خودشان را گم کردند

چقدروقت ماصرف آدامس های بادکنکی شد !!!!احمق ها برای گرفتن نوبل به بی بی سی و واشنگتن دخيل می بستند،بهار برای مردم آواز می خواند،

ُخدا برای مردم نقاشی می کشد،نقاش ها فکر می کنند؛ زندگی يعنی فتح قله ی پيکاسو،خطاط ها برای خدا خط و نشان می کشند،قصه نويس های شنگول در زمستان هم حبه ی انگور می خورند

شاعران را ميل جاودانه شدن کورکرده است

شاعران کم حوصله شده اند......... 

                                               (ادامه دارد......)    

...


!!!