یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

بازم سلام:ازاين که اينقدر مورد لطف شما عزيزان قرار گرفتيم ممنونيم واومديم اگه خدا بخواد به روز کنيم؛مولا ويلا نداشت ۲ولی قبل ازهر چيز لازمه::

 

عيد سعيد غديررا به همه ی عاشقان تبريک عرض نماييم

می ترسم روزی به نام تمدن ،به گردن بعضی زنگوله بيندازند!

می ترسم شلوارهای چارلی و برمودا کاردستمان دهد

و شکلات های انگليسی دهانمان را ببندد.

گاوهای چشم چران،آزادانه درخيابان می چرند،

پسر خوانده های ما يکل جکسون به دا نشگاه ميروند

انيشتين بی خوابگاه می ماند

بوفالو های آمريکا خليج فارس را شخم می زنند

برادرم با پوتين های کهنه ی سربازی بسيج می شود

مادرم آب و آيينه و قرآن می آورد،پدرم ((فالله خير حافظا)) می خواند

اما بعضی خا طرشان جمع است که؛ناوگان آمريکا به استخرهای سرپوشيده شان کاری ندارد

کامبيزخان دوست دارد پسرش را آلفرد صداکند،آلفرد فکر می کندازدماغ فيل افتاده است برای همين می خواهد به هندوستان پناهنده شود !!!!

گيتی گيتار راترجيح می دهد:

سوزی بی آنکه خجالت بکشد نامه ی بوی فرندهايش را برای مادرش می خواند

راديو ازماووت می گويد

مادرم آماده می شود به بهشت زهرابرود

امروز پسر همسايمان شهيدشد

اما اين باعث نمی شود که سامان دوستانش را به قهوه و اسب سواری دعوت نکند و برای سگش بستنی نخرد.....

                                                             ((ادامه دارد....))         

...


!!!