یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

ياران همراه درود:امروز با آخرين قسمت شعرمولا ويلانداشت درخدمتتونيم

مارو ازنظرات زيباتون بی بهره نگذاريد؛

بيا به آفتا بی نهج البلاغه بر گرديم

چرانهج البلاغه را جدی نمی گيريم؟

مولا ويلا نداشت،معاويه کاخ سبز داشت

امام سيب زمينی می خورد؛البته به شما توهين نشود

بعضی برای جنگ شعار می دهند و خودشان ازجاده ی شمال به جبهه می روند

اردوگاههای فلسطينی را نگاه کن؛

ابوالفضل بامشک تشنه بر می گردد

صدای گريه ی رقيه را می شنوي؟

راستی ياد شهيدان بيت المقدس به خير!!!

جهان آرا که بود؟

حاج همت که بود؟

حاج عباس ازدنيا  فقط يک قرآن جيبی داشت

شهيد خرازي،شهيد نوری

سرداران بی دست ،شهيدان گمنام

بی ياد نامه،بی سنگ قبر

عاصمی پودرشد

يوسف نوشته بود؛((خدايا!يوسف هم شهيد می شود،اورا بيامرز))

اسماعيل وصيت کرد روی قبرش بنويسند((پرکاهی تقديم به آستان الهی))

راستی!شماره ی قطعه ی شهدا چند بود؟!!!

امسال انصاف ما چرت حسابی زد،امسال وجدانهای ما آنفولانزا گرفت

امسال تاکسی ها به پاهای قطع شده با دنده ی چهار احترام گذاشتند

چرابايد اززير روسری های حرير رشته های جهنم شعله بکشد؟

مگراينجا الجزاير است؟

ديشب مادرم باچای و کشمش سر کرد

مادرم برای شهيدان اشک می ريزد،اوقبر شهيدان را بادست ميشويد

اويک شب خواب خيمه های امام حسين(ع)راديد؛

وفردايش مرا به آقا سپردو روانه کرد

يک بار هم درخواب آينده ی سبز برادرم را ديد؛

وفردا وقتی خوابش را تعريف می کرد :مارش حمله ميزدند

اونمی داند کاديلاک چه جانوريست

وداخل هواپيما چه شکليست

اماخوب می داند؛

که شمشير اما م حسين(ع)ازطلا نبوده است

وامام زمان(عج)درجزيره ی خضرا نيست

اوقلبش برای انقلاب می تپدو هرشب دعا می کند :

پيروزی با امام باشد و آقا بيايد

يک کم طولانی بود،ولی باورکنيد به خوندنش ميارزيد

                       مستدام باشيد

                            ياحق 

                                                          پايان......  

...


!!!