یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

کبوتر ،بقیع،مدینه، تا حالا شده به عمق این واژه ها فکر کنید؟؟همیشه گفتم و بازم میگم:خیلی دلم میخواست یه کبوتر بودم توی قبرستان بقیع،تا بالهامو به خاک میکشیدم و گردو غبار اونجارو سرمه ی چشمام میکردم اونجایی که خیلی خوب رسم مهمون نوازی رو به جا میارن و خیلی راحت زایرا رو از کنار قبرا میرونن اونجایی که آدم خیلی راحت میتونه طائر افلاکی بشه و .....اما چه سود از این حرف ها؟؟؟ وقتی که قشر ضخیمی از کدورت و تیرگی قلب و روحم رو تصرف کرده که دیگه قدرت پرواز رو ازم گرفته ...روحم توی قفس نفسم اسیر شده و دیگه حتی رویا شو هم نمیتونه ببینه چه برسه به رسیدن....ریسمان ،دستای بسته، پهلوی شکسته،مسمار ، یاس،سفیدی ،عطر،کبوتر،پرواز ،عروج ،رهایی ، رسیدن،هیچ فکر کردین به این واژه ها؟؟دیدین چه حزنی توش پیداست؟؟من که هروقت یکی از این کلمه ها جلوم به کار برده شده قلبم لرزیده،یه لرزه ی خاص و بی سابقه،یه لرزش که گاهی با لغزش اشک همراه بوده:

آخه

گل یاسو کی دیده غریبونه بسوزونن؟؟؟؟؟؟؟؟

با غبونو کی دیده تو گلخونه بسوزونن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هان؟؟کی دیده؟؟ تاریخ تو دیدی مطمئنم! چرا که سنگدل تر از تو پیدا نمیشه تویی که شدی یه گنجینه و مجموعه وآلبومی از غمها و شادیهامون....و تو هستی تا ما و جهان هستیم....آهای!!!تو که اینقدر پایداری و با تجربه میدونی دیدن داغ عزیزچقدر سخته؟؟اونم وقتی که جلوی چشم و توی کوچه باشه ....پس بذار بگمیا امام حسن (ع) قربون دلت برم و قربون صبوریت که دیدی و تحمل کردی و دم نزدی

پیش چشم من مادر مادر مادر                                  دست و پا نزن مادر مادر مادر

صورت و بازو مادر مادر مادر            گوشه ی ابرو مادر مادر مادر

شهادت امیر کشور یاس

                             خدای احساس

                                           حضرت زهرا (س)

                                                      رو خدمت همه ی محبان

                                                                        تسلیت عرض میکنم

                                                                                                التماس دعا

                                                                                                                یا حق

...


!!!