یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

درپی مطلب قبل که درمورد فقر نوشته بودم دوستان بعضی نظراتی دادندو من نیز استفاده کردم

بادوستی صحبت میکردم که نظرات زیبایی درمورد فقر داشت که تاحدودی برداشت من

ازاون صحبتها چیزهاییه که براتون میگم ،نمیدونم شما چطور فکر میکنید،اما این نگاه زیباست:

فقر هست و همه ی ما کاملا بدان اشراف داریم اما چرا هیچ بار

بادیدی تازه به این مقوله نگاه نکرده ایم؟

چه بسا انسانهایی که از مال دنیا بی نیازندو درزندگی هیچ دلخوشی برای بودن

ندارندآنهایی که پولشان ازپارو بالا میرودو محبت در قلوبشان مدفون گردیده است.....

انهایی که باشکم سیر سر بر بالین میگذارند درحالیکه

قلبشان گرسنه ی مهرو وفاست آنها تمام انچه را

که ازمال دنیاست دارند اما همیشه تشنه اند ودرپی چیزی که عطششان را ازبین برد....

اما آیا آن را پیدا میکنند؟؟؟اینجا میتوان گفت که این افراد در ظاهر غنی و درباطن بسیار فقیرند

و چه بسیار افرادی که باشکم گرسنه می خوابند اما این

یقین دردلشان هست که من خوشبخت ترینم ....چرا که باتمام تهیدستیم ...باتمام کمبودم

دلی دارم که مهر میورزدو بامحبت آشناست ...اواگر نان شب نداشته باشد حداقل دلش

خوش است که نان عشق را داردو چه چیز گواراتراز

شراب محبت؟؟؟؟اینجاست که ثروت واقعی مشخص میشود ...

ثروت واقعی ایمان فردیست که لباس ژنده و مندرس برتن دارد و نان خشکی دردست

اما به واسطه ی همان رزق حلال بارها سجده ی شکر میکندو دست به دعا بر میدارد

ثروت واقعی نگاه زیبای دختر بچه ایست که گرچه از کمبود غذا سویش

کم شده اما ذره ای از نور محبت درآن کاسته نشده.....ثروت واقعی همان دستان

مادری است که گرچه از کار زیاد پینه ای ضخیم بران نشسته اما نوازش

کودکش را فراموش نکرده.....ثروت واقعی.......

پس اگر خوب نگاه کنیم خیلی چیزها ثروت حساب میشه که من و

شما خیلی راحت از کنارش رد میشیم......کاش میشد همیشه به جای اینکه تلخیها و

مشقات زندگی رو ببینیم یه نگا ه هم به خوشیها و زیباییهاش بندازیم

...


!!!