یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

بنام الله

امروز میخوام یه شعر بنویسم

یه شعر که میتونه ادامه ی همه ی شعرام باشه

آخه اگه تاحالا باهام همراه بوده باشین دیدین که تو اکثر

شعرا و متنام باباپرواز میکنه وجوجه هاشو جا میذاره و میره

امروز میخوام بگم وقتی باباهارفتن و میرن چی میشه.....

پس شعرمو از نصفه مینویسم

مارو ازدعای خیرتون بی نصیب نگذارید

یاحق

و

التماس دعا

اماباباکه رفتش ماموندیم وصدغصه

مــــــــــــــــاموندیم و جمـــــــــــــاعت

یه مشت مــــــــــــــــــردم بـــــی درد

آدمــــــــــای غافلی که دل به دنیا دادن

حواسشون به ما نیست ازمابعضی بیزارن

اتل متل یه دنیا ،یه عالـــــــمه بی وفا

همونایی که راحت میگذرن از شهیدا

باورکنید که هروقت میام توی خیابون

با دیدن هزار تا آدم پیرو جـــــــوون

بادیدن لباسا،چهره و رنگ و رخ ها

بادیدن دخترا دست تو دست پسرها

شـــــــــــــــــــــرم تو چشام میشینه

کوری رودوست دارم من تااینهارونبینه

اونجا دلم میگیره از بازی زمونه

ازرفتن آدما،این که عشقی نمونده

یاوقتی شب تواخبارازدزدی میدن آمار

شنیدنشون بدجور گوشمو میده آزار

آخه یه روز باباها رفتن نشیم گرفتار

اونارفتن ما موندیم،باصدهزاروفادار

آی مردم بی وفا یه روز اگه اون دنیا

همین بچه شهیدا جلوتونو بگیرن

چی میگین به بچه ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میگین وقتی که دشمن حمله کردش به وطن

ماکه نگفته بودیم اونا برن بجنگن

ماکه نگفته بودیم چشم از دنیا ببندن

دســـت و پاشـــــون قطــــــــع بشه

یاجونشـــــــــــــــــــــــــــــــــونو بدن

آره!جواب همینه....شما نگفتین برن

ازماها دل بکنن،یاجونشونوبدن

اما بذارید بگم...:اگه بابا نمیرفت

شرف وآبرومون به دست دشمن می رفت

شرف و آبروهیچ!!همین یه کم امنیت

ازدستمون در میرفت

اگر باباشهید شد،یاکه عموجانبازه

مهم نیست چون دلخوشیم خداخودش میسازه

همین بچه ی شهید یااون بچه ی جانباز

به عزت پدرش به یک دنیا می نازه

چون باباش قلندره،جلوی صدتادشمن

تــــــــــــــنها حمـــــــــــــــــــاسه سازه

الان اگر ذره ای حرف منو شنیدین

یاکه درد عشقی روگوشه ی چشمی دیدین

سعی نکنید که ازاون فاصله ها بگیرین

یادور بشین ازاونها دست کمش بگیرین

بدونید که صداقت بین همین آدماست

نبرد ادامه داره جبهه و جنگ همینجاست

جنگ بافقر آدما ،هجوم این دشمنابه آداب و رسوما

جنگ با ظلم و ستم،زور....کشتن دیوغرور

برای ایرانی شاد،ایرانی بی طاغوت و آزبنددشمن آزاد

سخت نیست بیا دست بده تاکشور بشه آباد

من و تو و او وما،،،شما و حتی ایشان

  کنار هم میمونیم برای جنگ با فساد

 

 

...


!!!