یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

واين بار.....

وبازهم رمضان و شروعی ديگر

بازم سفره ی ضيافت الله پهنه و ما داريم خودمونو آماده ميکنيم واسه ی چپاول

تاحالا آدمای قحطی زده رو ديدين؟؟؟

آدمايی که يک سال توی غار نفسشون اسير باشن و اين دم دمای آخر يهو يادشون بيفته که: يا ابالفضل چقدر گرسنمونه

بعدم يه سفره ی شاهانه براشون پهن شه؟

ديدین چطوری غذا ميخورن؟؟؟اصلا نميدونن بايد ازکجا شروع کنن و چطور خودشونو سير کنن .....مثل ماهم مثل همون آدمای قحطی زدست...چرا؟؟؟بهتون ميگم:چون ۱۲ماه تموم به خودمون گرسنگی داديم...انقدر غرق دروغ و غيبت و ريا وکلاه گذاشتن سرهم و......بوديم که وقت نکرديم يه نگاهيم به سرتاپای وجودمون بندازيم.....وقت نکرديم يه نهيب به خودمون بزنيم که:بابا مسلمون خدا داری چه بلايی سراين جسم خاکيت مياري؟؟؟همون بدنی که خروار خروار....مشت مشت...داری آتيشو واسش ميخري؟؟؟شد فکر کنی بابا عاقبت خاک گل کوزه گران خواهيم شد يعنی چي؟؟؟من و تو مسافريم....امروز نه....فردا.....هممون توی يه صفيم ....يکی يکی....نوبت به نوبت ميريم.....اما چجوری و کجاش مهمه.....حالا هی بشين توی ماشينای رنگ وارنگ و به ديگران پزبده...هی عمارت بساز و توی مسافرخونه  های زمينيت غرق شو....ماه رمضونم يادت بيفته که مسلمون شی.....نماز بخونی....روزه بگيری...قرآن به سر بگيری....اما يه ذره....قد يه سرسوزن فکر ماه های بعد ماه رمضونتم باش

ما گفتيم اما

صلاح مملکت خويش خسروان دانند

ياحق

و

التماس دعای خير

 

...


!!!