یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

 

.....

درباران حضورت ...

تمام جمعه هايی که بی تو غروب ميشودرا

چتر سیاه بر سر می گیرم......

روزهاست تبعیدی سرزمین نبودنت شده ام...

به جرم عشق و عاشقی

آره سالهاست که ازم ميپرسن نميخوای سربه راه بشي؟؟

ومن هربار همين پاسخ رو دادم که:چرا فقط نميدونم ازکدوم راه مياد...

آقا کجايی ببينی که لباسهای خاکی رزمنده هارو لابلای سيم خاردارها توی ميدونای مين رها کرديم؟.....

کجايی تا ببينی که ما عهدمون رو شکستيم و دعای عهدرو فراموش کرديم و زمان ندبه و سمات رو گم کرديم؟.....

کجايی ببينی که شربت های صلواتی رو با نسيان روی زمين ميريزيم و به عطش ميخنديم؟.....

کجايی تا ببينی که روی عکس شهيدا پوستر تبليغاتی نصب کرديم و زن ها رو به نمايش گذاشتيم؟.....

کجايی تا ببينی اولين بادی که اومد کلاههای غيرت رو ازسرمردامون برداشت و تاولای شيميايی ها رو به فراموشی سپرد؟....

وای برما

راست گفتند که:

تامست علوفه ايم..... مردن بهتر

بی برگ و شکوفه ايم .....مردن بهتر

ازغيبت طولانيتان شد معلوم...

مامردم کوفه ايم.....مردن بهتر

اللهم عجل لوليک الفرج

 

 

 

...


!!!