یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

سايتون سنگينه مولا...غم نشسته تو صداتون

ديريست که شقايق عاشق را ازکوير سرخ ميچينيم و درگلدان انتظار می کاريم.و باران بغض تنها مرهمی است که برداغ شقايق ميگريد،کاش قصيده ی انتظارکوتاهتر ازيک غزل عاشق بود که بغض شقايق را بی پاسخ نمی گذاشت

مولاجان!

چه بگوييم در تسلای دل شکسته تان؟

ديدی چه ظالمانه تلالو خورشيد زرين سامرا را ازما گرفتند؟

ديدی که خانه و عبادتگاهت چگونه درغبار کينه ودشمنی نشست؟

و چگونه قلب مشتاقانت درحرارت اين مظلوميت و غربت ذوب شد؟

مولای تنهايم!

حرمت حريمت را پاس نداشتند

احترام قدمگاهت را نگاه نداشتند

و منزلگه مقربان الهی را ويران کردند

آقا

درکدام نينوا قيام خواهی کرد تا زينب گونه مشت هايمان را برای رسوايی

يزيديان گره کنيم

آقا ازآستين غيبت بيرون بيا و حرمت ياس را به کوچه های ما بازگردان

چرا که هنوز مادرت تنها برای نام علی سيلی ميخورد.

آقا بيا و بگو چگونه کنار بياييم با دجال هايی که حتی به دوست داشته هايمان نيز رحم نميکنند

آقا!

ما که سر برآستانت نهاده ايم و دل را درحريمت صيقل

ادرکنی مولا 

...


!!!