یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

آقاجون تولدت مبارک!!

سالهاست که ازکوچه های انتظار نوای ندبه ی عشق مي آيد...ساليان درازی است که سواری سبز پوش غروب هرجمعه با اسبش سری به شهر ما ميزندوهربار تنها درشهرمان نيرنگ ميبيندو فريب و دستانی که درجيبها فرو رفته اند و هرگز قنوتی سبز را تجربه ننموده اند.شهری که گلهای محمدی در باغهايش منقرض می شوندو تنها صدای کلاغها ازآن به گوش ميرسد.و او هربار اسبش را ازدروازه های شهر بازمیگرداند
آقا تو حق داری !!
ماهنوز نه تورا شناختيم و نه خودرا...
تامست علوفه ايم مردن بهتر
بی برگ و شکوفه ايم مردن بهتر
ازغيبت طولانيتان شد معلوم
ما مردم کوفه ايم مردن بهتر


پ.ن۱:خواهشا سعی نکنيم که رفتارامونو توجيه کنيم.اگه آقا نميان به خاطر غفلت ماست ديگه!
پ.ن۲:بابا آخه چرا عادت کرديم مطلب ديگران رو نخونده نظر بديم؟؟!آخه من درمورد انتظار بازگشت پدر مينويسم شما ازاون برداشت انتظار آقا رو ميکنید؟؟خب آخه مطلبو حداقل تا آخرش بخونين<<<البته لطفا>>>
پ.ن۳:توی اين روزای عزيز خيلی التماس دعا

...


!!!