یاد یاران
شهر ازعاطفه خالی است خدارحم کند...


رهپو  24

فاتحه الکتاب
گذشته ها
آخرین واگویه ها
...
مشق عشق
دیروز
مادربزرگ مهربانم
چشمان سیاه
مهد
ساغر
حس عجیب!
۱۳۸۸/٤/٢٠
چرا؟؟


امام موسی صدر(٢)

رهپو24:نگارنده دردکوله عشق
تیر ٩٢
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اسفند ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳


همسفران
میکده
دیده بان
دریچه ای به سوی ملکوت
دختران آسمانی
سبوی عشق
مرکز فرهنگی شهید آوینی
یک شاخه محبت
حاج حمید
سایت مناجات
ساقی میکده
در خاکستر افکار من
مسافرسبز
سالک ساقی
آب آيينه
راويان قصه های ازيادرفته
شخصی نويس
لاهوتيان
نگاهی نو
پلاک يعنی هويت
هم درد
بی نشان
پروانه های عاشق
غنچه های بهشتی
طلب دیدار
گنبدافلاک
خاطره
بچه شهید
فاطر
خاکریز
خاکریز سبز
سمانه
  rss 2.0  لوگوی دوستان

   

سفره ی بی بابا

بوی عجیبی می آید

هوا پرشده از عطر احساس

پنجره ها رو به تجلی باز است و سرما با کوله باری از خاطره بار سفر می بندد

تا جهان دوباره زندگی را ازسر گیرد

تکاپویی عجیب و ولوله ای خاص مردم را به گونه ای دیگر مینمایاند

سفره ی هفت سین پهن میشود

سبزه

سرکه

سیر

سماق

سمنو

سکه

سیب

بر سر همه ی سفره ها دیده میشود

به رسم سنت ما نیز سفره خواهیم انداخت

مادر سبزه سبز کرده است،سرکه و سیر هم همیشه به خاطر کار مادر و ترشیهایش در خانه امان هست

همه جمع میشویم4

 سین کم بود

احمد قلک گلیش را میشکند به بهانه ی سکه....چشمان درشتش خیس می شود از اشک

قلک خالیست

دلم می گیرد!اما ناگهان صدای برخورد آهنی با زمین نگاهم را خیره میسازد

سکه ای نقره ای رنگ

فقط یک سکه

چشمان احمد برق میزند و من شاد میشوم با شادیش!!!

لیلا چند وقت پیش سنگ زیبایی از رودخانه پیداکرده بود

سین پنجم  سنگ را میگذاریم به نشانه ی سنگسار کردن مشکلات

سوزن مادر بزرگ وسیله ی خوبی خواهد بود به نشانه ی پیوند عاطفه ها

اما یک سین کم است

همه درخود فرو میروند

یعنی امسال هفت سینمان کامل نخواهد شد؟

پدر به سفره نزدیک میشود

نگاهی دردناک به ما می اندازد و گوشه ای آرام مینشیند

ناگهان دوباره باران سرفه هجومی سخت می آورد بر سینه اش

مادر میدود...مادربزرگ دست به دعا بر میدارد،احمد به کنج اتاق فرار میکند

لیلا سرش را بر زانوانم میگذارد و من آرام میگریم

صدای توپ اول سال به گوش میرسد

سال تحویل میشود

امسال سفره ی هفت سینمان با سین سرفه ی پدر به نشانه ی عاشقی تکمیل شد

اما حیف که صدای سرفه پدر در تنگ بلور ماهی قرمزمان حل شد

وما هرسال بعد ازاین یک سین کم خواهیم داشت برای سفره مان

...


!!!